ALGEMENE INFORMATIE

Tarieven
Kolokatsi Molleman werkt op basis van een uurtarief op maat dat per medewerker verschilt, afhankelijk van ervaring en specialisatieniveau.
Daarnaast werken wij op basis van vaste prijsafspraken (lump sum).
Tenslotte verlenen wij door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen.

Klachtenregeling
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aan het eind van uw zaak ontvangt u van ons een cliënttevredenheidsonderzoek.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de declaratie. Wij verzoeken u in dat geval uw bezwaren direct aan ons voor te leggen zodat in overleg met u een oplossing kan worden gevonden, welke schriftelijk aan u zal worden bevestigd.
Mocht dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Aansprakelijkheid
Kolokatsi Molleman Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. E. Kolokatsi en mr. B. Molleman. Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de desbetreffende advocaat. Kolokatsi Molleman Advocaten is echter, indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. Alleen degene die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in onze algemene voorwaarden is bepaald. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden
Download onze algemene voorwaarden hier (pdf).

Kolokatsi Molleman Advocaten